Přeskočit navigaci

Domov Kamarád

Sociálně terapeutické dílny, Rožnov pod Radhoštěm


Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny č.r.7986987, dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Poskytujeme ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

logo

banner


Aktuality facebook

Budova Kamarádu Rožnov o.p.s. součástí páteřní datové sítě

Budova, ve které sídlí sociálně terapeutické dílny Kamarád vždy sloužila a slouží občanům našeho města. Díky naší strategické poloze se nově stáváme páteřním bodem vysokorychlostní datové sítě HVfree.net, která na Dolní Paseky přivádí internetové připojení.

Zástupci ZŠ 5.května předali výtěžek z jarmarku

Jménem žáků a zaměstnanců ZŠ 5.května k nám přišel ředitel Mgr. Miroslav Kokinopulos předat výtěžek z jarmarku, který škola tradičně pořádá před koncem roku. Na oplátku jsme mu předali velkou krabici našich výrobků jako ceny do tomboly.

Poskytnutí odborné stáže

V Kamarádu jsme umožnili odbornou stáž hned šesti pracovnicím nově otevřených sociálně terapeutických dílen města Kroměříž. Rádi jsme se podělili o naše zkušenosti a věříme, že navázaná spolupráce bude prospěšná oběma stranám.

Poděkování společnosti ON Semiconductor

S velkým potěšením jsme převzali dar od společnosti ON Semiconductor. Zaměstnancům této společnosti se podařilo na kole vyjet přes tisíc vrcholů rámci sportovně motivačního programu "Jezdíme pro dobrou věc". S tímto programem byl spojen závazek společnosti poskytnout za každý výjezd 100 Kč na sociální projekty. Samotní účastníci programu pak vybrali jako jednoho z příjemců financí i naši organizaci. Velmi děkujeme jak vedení společnosti, tak všem zaměstnancům za stálou přízeň, kterou nám věnují.

17. ledna 2018: Kamarád věnoval výrobky pořadatelům plesů

Plesová sezóna je v plném proudu a my jsme tak jako každý rok věnovali mnoho výrobků jako ceny do tombol několika plesů. Pokud jste vyhráli některý z těchto výrobků, tak Vám blahopřejeme.

1. prosince 2017: Sbírka pod vánočním stromem

Kamarád Rožnov o.p.s. po roce opět pořádá tradiční adventní sbírku. Kasičku na příspěvky naleznete u vánočního stromu na Masarykově náměstí v centru města. Vybrané finanční prostředky budou jako vždy určeny výhradně na provoz našich sociálně terapeutických dílen.)

29. listopadu: Exkurze členů Klubu turistů z Valašského Meziříčí

Naše sociálně terapeutické dílny navštívilo téměř třicet turistů z Valašského Meziříčí na dlouho plánovanou exkurzi. Ze spokojených výrazů soudíme, že exkurze se vydařila a turisté prožili hezké dopoledne.

7. listopadu 2017: Návštěva restaurace Burger Boom

S potěšením jsme přijali pozvání Martina Smileka do restaurace Burger Boom, kde pro naše klienty zdarma připravil výborné mini hamburgery s hranolkami, limonádu a kávu. Chtěli bychom tímto Martinovi poděkovat a popřát jemu i jeho restauraci mnoho spokojených a stálých zákazníků.

27. října 2017: Prodej na Všesvatském jarmarku

Srdečně Vás zveme na Všesvatský jarmark, kde celý pátek budeme mít svůj prodejní stánek plný výrobků sociálně terapeutických díĺen Kamarád.

Výroba ručně tištěných vánočních a novoročních přání

Vánoční a novoroční přání Vám vyrobíme v sociálně terapeutických dílnách Kamarád. Právě jsme na našich stránkách zveřejnili zcela nové motivy pro novoroční přání, které Vám rádi vytiskneme včetně textu a dle Vašich požadavků.

22. září 2017: Podpora spolupráce poskytovatelů sociálních služeb

Tento týden byl v Kamarádu ve znamení navazování a prohlubování spolupráce. V úterý k nám přijela exkurze ze Sociálně terapeutických dílen Ludgeřovice a ve čtvrtek jsme absolvovali pracovní jednání s kolegy ze Sociální rehabilitace KROK. Děkujeme za užitečnou výměnu zkušeností.

6. září 2017: Jarmark neziskových organizací

Na náměstí v Rožnově pod Radh. proběhne další Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti. Srdečně Vás zveme k našemu stánku, kde získáte informace o Kamarádu a také si můžete zakoupit výrobky našich klientů.

4. - 6. srpna 2017: Prodej zboží na festivalu Jánošíkov dukát

Mezinárodní festival Jánošíkov dukát patří mezi největší akce, které probíhají ve Valašském muzeu v přírodě. Během tří dnů se zde představí mnoho folklórních souborů a v rámci programu se bude soutěžit i ve stloukání másla. Po celou dobu festivalu zde budeme mít svůj stánek s výrobky sociálně terapeutických dílen Kamarád.

S klienty nacvičujeme přípravu stravy

Je léto a v Kamarádu dozrávají plody na naší mladé zahradě. V rámci nácviků přípravy stravy jsme spojili příjemné s užitečným a upekli rybízovou buchtu.

7.-9. července 2017: Prodej zboží na Rožnovských slavnostech

Srdečně Vás zveme na Rožnovské slavnosti, které proběhnou ve Valašském muzeu v přírodě mezi 7.-9. červencem. Součástí bohatého programu bude i prodej výrobků našich klientů v prodejním stánku. Jako výraz poděkování za dlouhodobou spolupráci s Valašským muzeem v přírodě jsme pro čestné hosty a soubory věnovali naše výrobky jako pozornost.

30. června 2017: Exkurze v Sociální rehabilitaci Krok

S první skupinou klientů jsme navštívili navazující službu sociální rehabilitace Krok, kterou v Rožnově provozuje Diakonie Valašské Meziříčí. Spolupráci s dalšími sociálními službami považujeme za přínosnou nejenom pro nás, ale hlavně pro naše klienty. Děkujeme pracovníkům Diakonie za milé přivítání i drobné pohoštění, které připravili společně s klienty.

22. června 2017: Společné opékání špekáčků

Pěkné počasí jsme využili k opékání špekáčků. V rámci nácviků se klienti podíleli na čištění a krájení zeleniny, přípravě ohniště i následném úklidu.

Terapeutické jízdy na koních

Klienti Kamrádu i letos absolvují několik terapeutických jízd na koních, které jsou spojené i s nácvikem základní péče o koně samotného.

Exkurze v Kamarádu

Sociálně terapeutické dílny Kamarád jsou otevřené veřejnosti a mnoho let k nám chodí jednotlivci i celé exkurze žáků nebo výpravy seniorů. Během těchto exkurzí se návštěvníci seznámí s činností naší sociální služby a klienti nejenom že předvedou své dovednosti, ale častokrát i zaučí návštěvníky například v pletení košíků. Téměř nikdy pak taková návštěva neodchází z prázdnou, ale drobným výrobkem jako památkou na náš Kamarád.

6. června 2017: Zahájení prodeje výrobků ve skanzenu

Dnes jsme zahájili pravidelný prodej výrobků našich klientů v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě. Máme pro Vás připravené tradiční i úplně nové výrobky z keramiky, pedigu, textilu i papíru.

25. května 2017: Veřejnoprávní kontrola projektů

Na Kamarádu byla vykonána veřejnoprávní kontrola dvou projektů za rok 2016, které organizaci poskytlo město Rožnov pod Radhoštěm a Sdružení Mikroregion Rožnovsko. Po kontrole všech účetních dokladů bylo konstatováno, že finančních prostředků bylo použito účelně a správně

15. a 16. dubna 2017: Prodej výrobků na akci Velikonoce na Valašsku

Velikonoce na Valašsku je první velká jarní akce ve Valašském muzeu v přírodě s  atraktivním programem a nabídkou velikonočního zboží. Navštivte i náš prodejní stánek, kde Vás rádi přivítáme.

17. a 18. března 2017: Prodej výrobků na Josefském jarmarku

První prodejní akcí v letošním roce byl Josefský jarmark na náměstí Rožnova pod Radhoštěm. Letos jsme na stánku měli mnoho novinek a jednou z nich byly ručně pletené mini tatary, neboli pomlázky.

14. března 2017: Exkurze členů Klubu seniorů v Kamarádu

Sociálně terapeutické dílny Kamarád navštívili členové Klubu seniorů a to v počtu téměř 50 osob. Všechny jsme provedli naší budovou a za plného provozu jim ukázali naše činnosti. Vždy jsme velmi rádi, když k nám zavítají exkurze osob každého věku, protože tak můžeme vytvářet přátelské prostředí vůči veřejnosti a místě, na kterém působíme. Děkujeme za návštěvu.

Prodejní místa výrobků sociálně terapeutických dílen Kamarád

V sociálně terapeutických dílnách Kamarád vyrábíme širokou nabídku výrobků jako je dekorační keramika, košíky a opletené lahve z pedigu, plátěné tašky s potiskem, ručně tištěné novoročenky a nově i tematická přání. V pracovní dny si vše můžete veškerý sortient zakoupit, nebo objednat přímo u nás v Kamarádu, nebo na mnoha místech v Rožnově pod Radh. a okolí.

31. ledna 2017: Převzetí sbírek žáků

S velkou radostí jsme převzali výtěžek hned dvou sbírek žáků a zaměstnanců základních škol. S několika klienty jsme se zúčastnili slavnostního předávání vysvědčení žáků ZŠ Koryčanské Paseky, kde jsme převzali dar 5.600,- a o pár hodin později jsme od ředitele ZŠ 5.května získali 7.731,- Kč. Je nám velkou ctí a všem děkujeme.

27. ledna 2017: Výtěžek sbírky pod vánočním stromem

Rádi bychom poděkovali všem, kteří podpořili veřejnou sbírku Kamarádu a do kasičky pod vánočním stromem vhodili drobný dar. Po úředním otevření kasičky a sečtení byl celkový výtěžek krásných 13.000,- Kč

Veřejná sbírka do kasičky pod vánočním stromem

Kamarád Rožnov o.p.s. po roce opět pořádá tradiční adventní sbírku. Kasičku na příspěvky naleznete u vánočního stromu na Masarykově náměstí v centru města. Vybrané finanční prostředky budou jako vždy určeny výhradně na provoz našich sociálně terapeutických dílen.
Provoz naší sociální služby můžete podpořit i bezhotovostně převodem jednorázové, nebo i pravidelné platby na bankovní účet 512102764/0600. Děkujeme

7. prosince: Setkání rodičů klientů Kamarádu se zástupci Sociálních služeb Vsetín

Pro rodiče našich klientů jsme zorganizovali setkání se zástupci Sociálních služeb Vsetín, kteřé provozují pobytové služby chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením. Za přítomnosti ředitelky Mgr. Michaely Pavlůskové, vedoucí služeb a sociálních pracovnic proběhla otevřená diskuze o těchto sociálních službách. Velmi děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na pokračování vzájemné spolupráce.Hlavní sponzoři

Podporují nás:

   Logo: Město Rožnov pod Radhoštěm  Logo: Valašské muzeumZlínský kraj RobeVaKcabotonsemi


Nahoru