Přeskočit navigaci

Domov Kamarád

Sociálně terapeutické dílny, Rožnov pod Radhoštěm


Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny č.r.7986987, dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Poskytujeme ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

logo

banner


Aktuality facebook

Exkurze v Sociálních službách města Kroměříž

S částí týmu pracovníků Kamarádu jsme v Kroměříži navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením. Cílem této pracovní návštěvy bylo seznámení se s možnou navazující službou pro naše klienty a prvotní navázání spolupráce.

Nadace ČEZ zařadila náš projekt do aplikace Pomáhej pohybem.

Nadace ČEZ vybrala projekt naší organizace a nyní můžete i Vy Kamarádu "pomáhat pohybem". Nainstalujte si aplikaci do telefonu a při každé Vaší sportovní aktivitě nebo chůzi budete získávat body, které se přepočítají na peníze. Z nich pak budeme moci pořídit předokenní žaluzie, které zmírní přehřívání interiéru našich sociálně terapeutických dílen. Řekněte o této možnosti pomoci i svým přátelům a sdílejte tuto informaci dál. Děkujeme.
Aplikace je ke stažení zde

16. března: Prodej na Josefském jarmarku

V pátek 16. března začíná na náměstí tradiční Josefský jarmark, kde po celý den budeme nabízet výrobky sociálně terapeutických dílen Kamarád. Srdečně Vás zveme do našeho stánku.

Budova Kamarádu Rožnov o.p.s. součástí páteřní datové sítě

Budova, ve které sídlí sociálně terapeutické dílny Kamarád vždy sloužila a slouží občanům našeho města. Díky naší strategické poloze se nově stáváme páteřním bodem vysokorychlostní datové sítě HVfree.net, která na Dolní Paseky přivádí internetové připojení.

Zástupci ZŠ 5.května předali výtěžek z jarmarku

Jménem žáků a zaměstnanců ZŠ 5.května k nám přišel ředitel Mgr. Miroslav Kokinopulos předat výtěžek z jarmarku, který škola tradičně pořádá před koncem roku. Na oplátku jsme mu předali velkou krabici našich výrobků jako ceny do tomboly.

Poskytnutí odborné stáže

V Kamarádu jsme umožnili odbornou stáž hned šesti pracovnicím nově otevřených sociálně terapeutických dílen města Kroměříž. Rádi jsme se podělili o naše zkušenosti a věříme, že navázaná spolupráce bude prospěšná oběma stranám.

Poděkování společnosti ON Semiconductor

S velkým potěšením jsme převzali dar od společnosti ON Semiconductor. Zaměstnancům této společnosti se podařilo na kole vyjet přes tisíc vrcholů rámci sportovně motivačního programu "Jezdíme pro dobrou věc". S tímto programem byl spojen závazek společnosti poskytnout za každý výjezd 100 Kč na sociální projekty. Samotní účastníci programu pak vybrali jako jednoho z příjemců financí i naši organizaci. Velmi děkujeme jak vedení společnosti, tak všem zaměstnancům za stálou přízeň, kterou nám věnují.

17. ledna 2018: Kamarád věnoval výrobky pořadatelům plesů

Plesová sezóna je v plném proudu a my jsme tak jako každý rok věnovali mnoho výrobků jako ceny do tombol několika plesů. Pokud jste vyhráli některý z těchto výrobků, tak Vám blahopřejeme.
Hlavní sponzoři

Podporují nás:

   Logo: Město Rožnov pod Radhoštěm  Logo: Valašské muzeumZlínský kraj RobeVaKcabotonsemi


Nahoru