Přeskočit navigaci

Domov Kamarád

Sociálně terapeutické dílny, Rožnov pod RadhoštěmFinancování

Finanční zabezpečení provozu

Sociálně terapeutické dílny jsou provozovány obecně prospěšnou společností Kamarád Rožnov. Finanční prostředky na provoz a rozvoj nemá automaticky zajištěny např. ze státního rozpočtu, ale získává je v současnosti z těchto zdrojů:
  • KÚ Zlínského kraje
  • Město Rožnov pod Radhoštěm, Město Zubří
  • Dotace nadací a nadačních fondů
  • Sponzorství
  • Firemní a individuální dárcovství
  • Sbírky a benefiční akce
  • Vlastní hospodářská činnost
2016
Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 číslo: D/0214/2016/SOC

Finanční podpora ve výši 1.685.700,- Kč je učena na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi sociální služby na období 1.1.2016 - 31.12.2016. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Nahoru