Přeskočit navigaci

Domov Kamarád

Sociálně terapeutické dílny, Rožnov pod Radhoštěm


Firmám

Co můžeme nabídnout, co bychom potřebovali

Jak nám můžete pomoci:

Způsobů jak pomoci je mnoho. Zde uvádíme ty nejčastější.

  • jednorázovým finančním příspěvkem – podloženo darovací smlouvou
  • zřízením trvalého příkazu na náš účet
  • poskytnutím služby – vyčíslení ceny v darovací smlouvě
  • věcným darem – vyčíslení ceny v darovací smlouvě
  • koupí našich výrobků – vystavení faktury, pokladního dokladu či paragonu
    Pokud uvažujete o sponzorství, jsme schopni Vám nabídnout tyto protislužby.
  • uvedení jména sponzora s finanční částkou ve výročních zprávách
  • uvedení loga sponzora na těchto stránkách
  • umístění loga sponzora ve vstupní hale Domova Kamarád

Jsme připraveni se s Vámi dohodnout i na jiných formách protislužeb.

Daňové výhody dárcovství

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději začátkem března a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.


Nahoru