Přeskočit navigaci

Domov Kamarád

Sociálně terapeutické dílny, Rožnov pod Radhoštěm


Nabízíme

Firmám

Dárcovství
Sponzorství
Zboží /novoročenky, keramiku, pedig
Zhotovování manuálních zakázek

Studentské praxe

Informace pro praktikanty a školy, které zajišťují praxe studentů

Co nabízíme:
 • ověření získaných znalostí a dovedností
 • prohloubení a upevnění odborných vědomostí
 • rozvíjení profesionálních vlastností a dovedností
 • konfrontaci získaných teoretických znalostí v přirozených podmínkách a jejich praktická aplikace
 • získání znalostí a dovedností v organizaci práce a při realizaci procesu péče o uživatele služby
 • umožnění identifikace studentů se sociální činností jako profesí
 • získání podkladů pro absolventskou práci
Komu praxi nabízíme:
 • studentům SŠ, VOŠ a VŠ, jejichž obor je zaměřen na sociální, humanitární, výchovně-vzdělávací a pedagogickou oblast
S kým jsme v minulosti spolupracovali:
 • SPgŠ Přerov
 • Církevní střední škola a Střední zdravotní škola sv. Anežky České Odry
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
 • SPgŠ a SOŠ Krnov
 • VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž
 • Caritas - VOŠ sociální Olomouc
 • Univerzita Palackého Olomouc
 • Masarykova univerzita Brno

Nahoru