background
podklad img podklad img Kamarád Rožnov logo

Podporují nás

Finanční zabezpečení provozu.
Sociálně terapeutické dílny jsou provozovány obecně prospěšnou společností Kamarád Rožnov. Finanční prostředky na provoz a rozvoj nemáme automaticky zajištěny např. ze státního rozpočtu, ale získáváme je z těchto hlavních zdrojů:

KÚ Zlínského kraje

Sdružení Mikroregion Rožnovsko Město Rožnov pod Radhoštěm, Město Zubří, obec Zašová

Dotace nadací a nadačních fondů.

Firemní a individuální dárcovství.

Sbírky a benefiční akce.

Vlastní hospodářská činnost.


2016 - 2019
Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
více informací zde pdf iconFinanční podpora je učena na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi sociální služby. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.